Pages

This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Kamis, 12 Mei 2011

Biantara Basa Sunda dina Pasanggiri


Assalamu’alaikum. wr. wb,
         Bapa-bapa, ibu-ibu miwah saderek anu sami-sami miharep ridho Alloh SWT, puji sinareng syukur mangga urang sami-sami panjatkeun ka dzat nu maha ghafur anu parantos masihan rahmat sareng hidayahna ka urang sadaya kanggo tiasa kempel riung mungpulung di ieu patempatan dina kaayaan sehat wal’afiat. Sholawat miwah salam mugia tetep dicurah limpahkeun ka jungjunan urang sadaya habibana wanabiyana Muhammad SAW, ka kulawargana, ka sohabatna, tabi’in tabi’atna sareng mudah-mudahan dugi ka urang sadaya salaku umatna anu tetep satia dina ngajalankeun ajaranna dugi ka ahir zaman.
         Salajengna simkuring asmana panitia ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun ka sadayana anu parantos kersa pikeun sumping kana ieu acara pasanggiri dina raraga ngamumule budaya sunda. Sakumaha anu parantos ku urang sadaya kauninga,  kiwari parantos jarang urang sunda anu malire kana budaya sunda. Salah sawiosna katingal dina kahirupan urang sadidinten, tos jarang urang sunda anu ngagunakeun basa sunda. Malihan mah teu saalit urang sunda anu langkung resep ngagunakeun basa deungeun. Padahal mah basa teh mangrupakeun ciciren bangsa anu  hartosna yen basa teh nunjukkeun identitas jeung jati diri hiji bangsa. Kumaha basa sunda rek dijadikeun ciciren bangsa lamun urang sundana oge tos teu malire kana basana. Kukituna, urang salaku urang sunda, hayu urang sasarengan ngamumule budaya sunda sangkan budaya sunda teh henteu tumpur. Salah sawiosna ku jalan ngagunakeun basa sunda dina kahirupan urang sadidinten. Hayu urang ajarkeun ka anak incu urang sangkan anak incu urang resep kana budaya  sunda sareng mudah-mudahan ieu pasanggiri teh tiasa ningkatkeun kacintaan urang kana budaya sunda. Ku jalan kitu, mudah-mudahan budaya sunda teh henteu tumpur kusabab nambahna umur.
Ti simkuring dicekapkeun sakitu bae, mudah-mudahan naon anu ku simkuring didugikeun aya manfa’atna. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten tina sadaya kalepatan.
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.

Senin, 09 Mei 2011

The Importance of Sports for StudentsThe importance of sports in the life of a young student is invaluable and goes much further than the basic answer that "it keeps kids off the streets." It does in fact keep kids off the streets, but it also instills lessons that are essential in the life of a student athlete. Sports play a pivotal role in the makeup of a young athlete, especially in the middle school to high school years where student athletes are much more mature and mentally developed. Where else can a young, impressionable youth learn values like discipline, responsibility, self confidence, sacrifice, and accountability? Television, which may be the most influential tool in the lives of young adults, does not show enough of these qualities, nor is it on the Internet, or radio. Rather it is up to the parents, teachers, sports teams, clubs, and after school programs to help mold, develop, and instill these qualities into the lives of student athletes. I believe in order for this to happen, school sports programs must have a few components in place. The first thing they need is a good core of coaches that understand the great responsibility that is placed upon their shoulders to help shape and prepare these student athletes not only in sports, but in their everyday lives. Yes, I did say coaches, because it is a responsibility that lies on the shoulders of more than one person and it is going to take more than one person to help lead these student athletes to success.
The second component also involves the coaches: It is the ability to capture the admiration and the trust of the athletes. This is crucial because if you can capture a person's admiration and trust you can motivate them to perform at a higher level not only in sports, but also in their own lives. If you can get the athletes to believe in you and your philosophies you can begin to see significant changes in grades and behavior. It all starts with coaches that have a plan and methodology behind the principles they are teaching. As I said earlier, there is a great responsibility on the coaches to help young student athletes make a smooth transition into society.
The third and I believe the most crucial of all is the support that comes from the community, and administration. This is very important because student athletes need to know they are appreciated and there is no greater way than for the community, booster club, and commissioners/treasurers to show that appreciation than to get involved in youth athletics. In order to accomplish this it's going to take investment and the most valuable investments are money and time. The more invested, the better the results. I can attest that there is no greater investment than the future of our young student athletes. When these things are in place, I believe student athletes will benefit and the

Rabu, 27 April 2011

Happiness

Happiness is in the more possession of money, it lies in the joy of achievement, in the thrill of creative effort. (Franklin D Roosevelt)

Kamis, 17 Maret 2011

Kebahagiaan

Kebahagiaan tidak ditentukan oleh keberuntungan,tetapi kebahagiaan ditentukan oleh ketersambungan dengan tujuan hidup. :)

So,jangan pernah menganggap anda tidak bahagia karena alasan anda selalu sial...!!!

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More